Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub Twoja przeglądarka nie obsługuje tego języka.

Jeżeli masz wyłączoną obsługę JavaScript, musisz ją włączyć aby poprawnie wyświetlać tę stronę i móc korzystać z wszystkich jej funkcjonalności.

Asset tracing (Ustalenie majątku dłużnika)

Chcesz poznać aktualny majątek dłużnika, włącznie z nieruchomościami, ruchomościami i udziałami w innych podmiotach?

Ustalanie majątku osoby lub firmy ma kapitalne znaczenie w okoliczności zawierania dużego kontraktu, kiedy firma musi skredytować kontrahenta na znaczną kwotę, ponosząc ryzyko jego możliwej niewypłacalności. Ustalenie składników majątku dłużnika w trakcie samej windykacji jest również bardzo użyteczne. Jeszcze na etapie polubownym wiedza ta może być wykorzystana w procesie negocjacyjnym. Na etapie sądowym wiedzę tę możemy wykorzystać do szybkiego zajęcia składników majątkowych, wyprzedzając innych wierzycieli przy wpisie do hipoteki nieruchomości, co niebagatelnie zwiększa szanse na odzyskanie długu.

Zleć nam przygotowanie ustaleń majątkowych, a my ustalimy m.in.: powiązania danej osoby z innymi podmiotami gospodarczymi, udziały w innych podmiotach (udziały w spółkach, akcje), numery ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości, satelitarne obrazy nieruchomości, numery ksiąg wieczystych zbytych nieruchomości, wraz z datami zbycia.