Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub Twoja przeglądarka nie obsługuje tego języka.

Jeżeli masz wyłączoną obsługę JavaScript, musisz ją włączyć aby poprawnie wyświetlać tę stronę i móc korzystać z wszystkich jej funkcjonalności.

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo korzystania z serwisu Rozważna Firma oraz zaufanie użytkowników jest dla nas szczególnie ważne. Nowoczesny, bezpieczny hosting z wykorzystaniem profesjonalnych serwerów, dbałość o aktualizację i wprowadzanie najnowszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń serwerów jest gwarantem bezpieczeństwa danych. Nasze serwery spełniają wszystkie wymogi stawiane przez instytucje rządowe.

Rozważna firma zapewnia najwyższe standardy ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), stosownie do przepisu art. 24 w zw. z 32 RODO.

Dane osobowe są chronione zgodnie z polskim prawem oraz wewnętrznymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych. Systemy informatyczne oraz tradycyjne, które przechowują dane osobowe, są chronione odpowiednimi środkami technicznymi.

Zapewniamy Użytkownikom poufność w zakresie wszelkich przekazywanych informacji. Informacje te mogą być powierzane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez podwykonawców z zachowaniem przepisów RODO, w szczególności działających na nasze polecenie stosownie do art. 28 RODO. Udostępnienie danych może nastąpić wyłącznie po stwierdzeniu podstawy legalizacyjnej w tym zakresie, stosownie do art. 6 ust. 1 RODO.

Szyfrowanie danych – przesyłane dane pomiędzy Państwa komputerem a systemem rozwaznafirma.dkonto.pl są zabezpieczone certyfikatem SSL, uniemożliwiającym podgląd tych danych osobom trzecim.

Kopie bezpieczeństwa – dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych, codziennie wykonujemy kopie bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerze.

Logowanie do systemu – login i hasło są nadawane przy rejestracji do systemu i nikt oprócz Państwa nie posiada hasła do Państwa konta, co za tym idzie – nasi pracownicy nie mają dostępu do Państwa kont.

Jakie dane gromadzimy

 • W trakcie rejestracji gromadzimy podstawowe dane dotyczące podmiotu gospodarczego, który użytkownik reprezentuje: Nazwę firmy, jej dane rejestrowe, tj. numer NIP, adres rejestracji/wykonywania działalności.
 • Dodatkowo pobieramy niezbędne do pracy dane dotyczące użytkownika firmowego, takie jak: imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail. Każdy użytkownik musi zaakceptować regulamin serwisu.

Użytkowanie systemu

 • W trakcie użytkowania systemu przechowujemy następujące dane: dane rejestrowe podmiotów, na które zostały złożone zlecenia w systemie Rozważna Firma, zawarte w zleceniach informacje o wysokości zadłużenia, w tym daty powstania, terminy płatności, wysokość zadłużenia. W systemie są przechowywane także informacje o dokonywanych czynnościach w systemie przez użytkownika, takich jak: składane zapytania do bazy danych, dokonane płatności etc.
 • Chronimy dane firmowe i dane osobowe użytkowników. Nasi pracownicy mają dostęp tylko do niezbędnych danych pozwalających zrealizować usługę. Zwłaszcza w zakresie monitoringu danych dostęp do wgrywanych przez Państwa danych jest ograniczony. Nasi pracownicy widzą tylko dane statystyczne, powiązane z systemem rozliczania, a więc ilość monitorowanych kontrahentów, ilości wysłanych monitów. Z poziomu administracyjnego nie możemy podejrzeć, ani ingerować w dane wgrane do systemu monitorowania faktur.
 • Wprowadziliśmy środki zabezpieczenia zaprojektowane w celu ochrony informacji osobowych dostarczanych przez użytkowników zgodnie ze standardami stosowanymi w branży. Dane firmowe oraz dane osobowe użytkowników udostępniamy stronom trzecim wyłącznie:
  • za zgodą użytkowników i jeśli jest to niezbędne do wypełnienia zlecenia,
  • aby zapewnić użytkownikom funkcje i funkcjonalność systemu,
  • kiedy uważamy, że jest to uzasadnione i konieczne w przypadku wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej.
 • Inni użytkownicy systemu nie widzą kto jest użytkownikiem systemu, jaka firma go użytkuje, jakie składa zlecenia. Wyjątkiem od tej reguł jest możliwość umieszczenia logo i nazwy, jako użytkownika systemu w celach reklamowych. Każdorazowe umieszczenie takiej informacji jest poprzedzaniem zgody właściciela marki na takie działanie.

Pliki cookies

W celu gromadzenia informacji korzystamy z plików cookies i podobnych technologii. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie porcje informacji zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika. W ramach serwisu Rozważna Firma stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy i są przechowywane w urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji (wylogowania, opuszczenia strony bądź zamknięcia przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika przez określony czas, bądź do momentu usunięcia przez Użytkownika.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i zablokować pobieranie tych plików z naszego serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Rozważnej Firmy.

Należy pamiętać, że cały czas staramy się usprawniać i ulepszać świadczone przez nas usługi, a także wprowadzać nowe. Wiąże się to także z możliwością gromadzenia informacji na nowe sposoby, bądź zakresu informacji. Staramy się na bieżąco uaktualniać politykę prywatności, by wszelkie zmiany w systemie odnajdywały odzwierciedlenie niezwłocznie w polityce prywatności.

Informacje o komputerze i urządzeniu mobilnym

Do celów statystycznych zbieramy informacje o ruchu generowanym przez serwis, rodzaju urządzeń, czasie użycia serwisu na poszczególnych urządzeniach i platformach systemowych, etc.

Bezpieczeństwo

Aby odpowiednio chronić zawarte informacje w systemie zalecamy, przy tworzeniu hasła do systemu, by tworzyć je maksymalnie trudne do odgadnięcia. Pamiętaj, to Ty bezpośrednio odpowiadasz za dostęp do konta poprzez Twój osobisty login i hasło. Wprowadziliśmy minimalne zalecenia dotyczące hasła, co najmniej składającego się z 6 znaków, jednakże zalecamy tworzenia haseł o maksymalnie możliwym poziomie trudności, ze znakami alfanumerycznymi, dużymi i małymi literami oraz znakami specjalnymi.